Over Dialogen

OVER DIALOGEN

Ga je (mee) op weg?


Mijn werkwijze is open, authentiek en eerlijk.  Wederzijds respect en vertrouwen is de basis voor onze dialogen.  Ik neem de tijd om samen met jou, te luisteren, te (h)erkennen en te verbinden.

We gaan in dialoog door samen achterliggende betekenissen en invalshoeken te verkennen.  Omdat elke cliënt anders is, wil dit ook zeggen dat elk coachingsproces anders is.


De gesprekken zijn op maat en worden aangepast aan jouw noden, mogelijkheden en tempo.


Jij, als cliënt staat centraal, als expert van je eigen leven.


We starten met een kennismakingsgesprek. Daarna begeleid ik mensen vanuit hun concrete vraag.

Wie ben ik?

Ik ben officieel erkend als contextueel counselor door het BVRGS


Ik ben Julie, 47 jaar jong en heb 24 jaar ervaring in het begeleiden van mensen. 


Naast contextuele counseler (Balans - Gent) /coach/ trainer en loopbaanbegeleider ben ik als leerlingenbegeleider en leerkracht Frans aan de slag.


Ik heb verschillende jaren ervaring als gezins- en individuele begeleider in de bijzondere jeugdzorg, zorgcoördinator in het onderwijs, mental management coach bij het begeleiden van (multiculturele) gezinnen in moeilijke omstandigheden, lesgever en trainer voor doelgroepen en jobcoach in bedrijven.

Ik vind het belangrijk om te blijven kijken naar waar ik kan groeien als coach en counselor, daarom blijf ik mezelf ook steeds verder bijscholen.


Interessant weetje: ik ben tweetalig (Nl/Fr) opgevoed.

Toutes les conversations/consultations peuvent également avoir lieu en français.


Ook organisaties en bedrijven help ik graag vooruit!

Dankzij de job - & taalcoaching in bedrijven kreeg ik ervaring en een kijk op processen.

Ik vertrek steeds vanuit dialoog, een systemische, contextuele en oplossingsgerichte benadering.  Met behulp van o.a. intervisies, een ervaringsgerichte manier van het in kaart brengen van dynamieken binnen het team gaan we behoeften/noden uitspreken om tot haalbare en gezamenlijke acties te komen.  Met respect en begrip voor het werk dat ieder teamlid uitvoert.