Thuis
* Erkende Loopbaanbegeleider 

&

*Erkende contextuele counselor (BVRGS) - centrale vragen binnen jouw gezin/familie


Wat doet een counselor, eigenlijk?'


Een counselor is iemand die je ondersteunt bij psychosociale problemen. De counselor heeft een begeleidende rol en wordt meestal ingeschakeld door mensen die vastlopen in het leven. (vb. op vlak van gezin - , familiale- en werk contexten) maar verder nog wel ‘gewoon’ kunnen functioneren.

Een counselor biedt je hulp, ondersteuning en coaching aan mensen die rondlopen met psychische klachten of vragen die daarmee verband houden. Het kan gaan om stress en eenzaamheid maar bijvoorbeeld ook om allerlei soorten relationele problemen in een bepaalde levensfase. De counselor leert je  inzicht hebben, omgaan of oplossen van de problemen waarmee jij te maken hebt .


  • Je bewust laten worden van of inzicht geven in je eigen problematiek
  • In samenspraak doelen formuleren en 'jouw plan van aanpak’ maken
  • Je inzicht geven in jouw onbenutte mogelijkheden en vaardigheden 
  • Op basis van de vooruitgang die jij maakt, bijstellen of aanscherpen van jouw plan van aanpak
  • Evalueren van jouw plan van aanpak
  • Als dat nodig is, je doorverwijzen maar ook samenwerken met huisartsen, psychologen, psychotherapeuten ...Zet elke dag een stapje, al is het klein. 

Uiteindelijk kom je, waar je eigenlijk wil zijn.

Welkom!

 

Je wil 'iets' veranderen aan je:


  • werksituatie - werkomgeving - loopbaan
  • individuele & - gezinssituatie


Je voelt dat het nodig is om weer alles eens op een rijtje te zetten!

Even na te denken over thema's zoals:


terug aan het werk na ziekte, je verdere loopbaan, mantelzorg, andere keuzes maken, stress, veerkracht, faalangst, een opleiding volgen in combinatie met het werk, rouw, zorg voor ouders/kinderen..., veranderingen in je levens - & familiegeschiedenis, ...


Wil je bekijken wat je nog meer zou willen?

Wat persoonlijke groei voor jou betekent?

Jezelf bewust maken van je positieve eigenschappen in relatie met de betekenisvolle personen rondom jou. Op zoek gaan naar jouw hulpbronnen. Zodat je terug jouw potentieel kan voelen, inzetten en ontwikkelen.

Soms in een context, omgeving waarin het niet altijd evident is om te groeien.

Een geduldig luisterend- & verbindend oor met ondersteunende en verdiepende gesprekken,
kan het juiste duwtje in de rug zijn om tot actie te komen.


We vertrekken vanuit jouw wens naar verandering, groei en evolutie. 


We proberen samen heldere inzichten te krijgen en patronen te herkennen in je leven, je gedachten en emoties, in relaties binnen je gezin, familie, met collega's, of binnen je bedrijf of organisatie.


We werken samen, op jouw maat en tempo, om zicht te krijgen op de veranderingen waarop jij wil inzetten, deze in woorden te brengen en te vertalen naar haalbare oplossingen.